top of page

สิ้นแล้ว "ศ.ดร.สุนทร เสถียรไทย"ในวัย 97ปีทรงพระราชทานโกศแปดเหลี่ยม และพระพิธีธรรม


มีรายงานว่า ศ.ดร.สุนทร เสถียรไทย บิดา ศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกะทรวงการต่างประเทศ ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเวลา 18.24 น.ของวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา ขณะอายุ 97 ปี ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของบุคคลในครอบครัวและผู้ที่เคารพนับถือ


โดยศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติ์ เปิดเผยว่า ศ.ดร.สุนทร ป่วยเป็นปอดอักเสบ เข้าโรงพยาบาลจุฬาฯ และอยู่ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 2565 มีปัญหาลิ้นหัวใจด้วยมาหลายปี เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา เป็นวันเกิด ยังนิมนต์พระมารับสังฆทานที่ห้อง ICU หลานชายคือ ดร.สันติธาร เสถียรไทย บินจากสิงคโปร์มาเยี่ยม ท่านก็รู้ตัวดี คุณหมอดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยม อาการดีขึ้น


ศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติ์ กล่าวต่อว่า จนเช้าวันที่ 16 พ.ย. ดร.สันติธาร หรือ ต้นสน เดินทางจากสิงคโปร์มาเยี่ยมอีกครั้ง ตน พร้อมท่านผู้หญิงดร.สุธาวัลย์ และบุตรชาย คือ ดร.สันติธารอยู่พร้อมหน้า และวีดีโอคอลกับเหลนที่อยู่สิงคโปร์ วันนั้นท่านยิ้มแย้ม รู้สึกตัวดีมาก เรียกชื่อต้นสนได้ บ่ายวันนั้นได้ย้ายจากห้องผู้ป่วยวิกฤตไปห้องผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (Step Down) มีอาการซึม ๆ บ้าง แต่ก็รู้ตัว


"เราดีใจกันว่าท่านค่อย ๆ ดีขึ้น แต่จู่ ๆ เวลาประมาณ 18.00 น.เศษของวันที่ 18 พ.ย. ตอนนั้นไม่มีใครเยี่ยม พยาบาลส่วนตัวกับคนเฝ้าออกไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมง จู่ ๆ หัวใจท่านก็เต้นช้าลง จนถึงศูนย์ ภายใน 5 นาที ให้ยากระตุ้นก็ไม่ได้ผล หมอโทรมาบอก ตนช็อกเพราะคุณพ่อดีขึ้นเรื่อย ๆ เอาเครื่องช่วยหายใจออก หายใจได้เองถึง 2 สัปดาห์ สัญญาณชีพดีมาตลอด


เหมือนท่านบอกว่าพอแล้ว ท่านจะพักแล้ว และเลือกเวลาที่ไม่มีใครอยู่ ไม่ต้องให้ใครวิ่งวุ่น ตามลักษณะผู้เสียสละให้ครอบครัวมาตลอดชีวิตท่านครับ วันที่ 18 พ.ย. ตอนบ่าย คุณหมอมาเยี่ยม ท่านก็รู้ตัวดี ยกศีรษะขึ้นลาหมอด้วย " ศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติ์


พร้อมบอกเล่าถึงคุณพ่อด้วยความภาคภูมิใจว่า

"ผมเป็นลูกคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่ คุณแม่เสียไป 10 กว่าปี คุณพ่อเป็นคนรักครอบครัวมาก เสียสละทุกอย่างให้ครอบครัว รักหลาน เหลน ชื่นชมกับความก้าวหน้าของต้นสน (ดร.สันติธาร เสถียรไทย) คุณพ่อมีความสุขต่อการเสียสละ ท่านสนับสนุนผมในทุกด้าน ท่านชอบทำบุญทำทานอยู่เป็นนิตย์ ท่านสร้างวัดเสถียรรัตนาราม ที่นครชัยศรี เสร็จในเวลา 1 ปี 4 เดือน ท่านสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ และเป็นรองประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ มาตั้งแต่ต้นจนวาระสุดท้ายของชีวิต... "


สำหรับ ศ.ดร.สุนทร เสถียรไทย เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม2468 ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 อายุ 97ปี

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาธรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (พ.ศ. 2493), ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส (พ.ศ. 2497), ปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส (พ.ศ. 2499), หลักสูตร ว.ป.อ. รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (พ.ศ. 2522)..

.

ด้านครอบครัว สมรสกับศาสตราจารย์คุณหญิงเกื้อกูล เสถียรไทย มีบุตรหนึ่งคน ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย (สมรสกับ ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย)


ประวัติการรับราชการ – รองปลัดกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2529), ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2525), อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2522), อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2518), ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2518)


ประสบการณ์ด้านอื่น – เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา, ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารแหลมทอง จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการอำนวยการ ธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน), กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย, กรรมการการไฟฟ้านครหลวง, กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, กรรมการโรงงานยาสูบ


ประสบการณ์ด้านวิชาการ – ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2525), นายกสภามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, อาจารย์บรรยายพิเศษ คณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ – ทุติยจุลจอมเกล้า (พ.ศ.2528), มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (พ.ศ. 2527), เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น 3 (พ.ศ. 2527), มหาวชิรมงกุฎ (พ.ศ. 2523), ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (พ.ศ. 2521), ปถมาภรณ์ช้างเผือก (พ.ศ. 2520), ปถมาภรณ์มงกุฎไทย (พ.ศ. 2520)


สำหรับพิธีศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศแปดเหลี่ยมและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 3 คืน ณ ศาลาเสถียรไทย วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น.

-พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมวันเสาร์ที่ 19 ถึงวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.30 น.

-พิธีสวดพระอภิธรรม วันอังคารที่ 22 ถึงวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน เวลา 18.30 น.


ที่มา มติชน-เดลินิวส์-CLOSE-UP THAILAND

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page