top of page

Able to Regenerate เปิดตัวโปรแกรมค่ายฤดูร้อนเพื่อความยั่งยืนที่เกาะพงัน

จ.สุราษฎร์ธานี และจ.เชียงใหม่


ESG-SDGs


Able to Regenerate บริษัทกิจการเพื่อสังคมระดับชั้นนำในประเทศไทยได้เปิดตัวค่ายฤดูร้อน “Elemental Summer Camps” และขอเชิญให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ถึง 30 มิถุนายนนี้ที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และวันที่ 17 กรกฎาคมถึง 11 สิงหาคมนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยค่ายเหล่านี้ได้นำเสนออยู่บนรากฐานของแนวคิดความยั่งยืนและการพัฒนาแบบองค์รวม โดยจุดประสงค์หลัก คือนำประสบการณ์จริงในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมมาแบ่งปันกับเหล่าเยาวชน

การนำเทรนด์การจัดการอย่างยั่งยืนในไทยมากำหนดกิจกรรมสำหรับเยาวชน

นาย Gui Brotto ผู้ก่อตั้ง Able to Regenerate Co., Ltd. ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการขาดความรับรู้เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมในวัยรุ่น "เราได้เห็นว่าแนวคิดด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับนิเวศและความยั่งยืนยังเป็นเรื่องที่ถูกละเลย" นาย Brotto กล่าวเพิ่มเติมว่า "เด็กๆ ต้องได้รับประสบการณ์เรื่องการฟื้นฟูในภาคปฏิบัติ ไม่เพียงแค่เป็นภาคทฤษฎีที่เป็นนามธรรม เราต้องการให้พวกเขาเชื่อมต่อกับธรรมชาติอีกครั้งและรู้สึกว่าพวกเขามีพลังที่จะเปลี่ยนโลกของเราให้ไปสู่วิถีที่ควรจะเป็น"

วิสัยทัศน์ของ นาย Brotto สอดคล้องกับเทรนด์ด้านความยั่งยืนของรัฐบาลไทย ที่เป็นเจ้าภาพการประชุม APEC เมื่อปี 2565 ไทยได้สนับสนุนแบบจำลองเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG) ให้เป็นกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน ในขณะที่ไทยได้เปิดตัวโครงการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ ๆ หลังจากที่เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้งในปีนี้โดยการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนของประเทศไทยและนำแบบจำลองเศรษฐกิจ BCG มาปฏิบัติ Able to Regenerate ได้สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดื่มด่ำซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของประเทศไทยในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

"Elemental Summer Camps" เป็นกิจกรรมค่ายที่มุ่งเน้นการทำโครงการเรียนรู้ ดัดแปลงทฤษฎีองค์ประกอบของธรรมชาติ ได้แก่ ดิน อากาศ ไฟ และน้ำ โดยออกแบบตามกรอบของ “National Geographic” ค่ายฤดูร้อนนี้ได้ผนวกรวมการสร้างสรรค์ด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ และการมีสติ ส่งเสริมทักษะทางอารมณ์ปัญญาและการตัดสินใจ Able to Regenerate มองว่ากิจกรรมค่ายฤดูร้อนนี้เป็นสัญลักษณ์ของการปฏิบัติตามหลักการฟื้นฟูธรรมชาติ ตั้งแต่การลดมลพิษทางอากาศไปจนถึงการลดปริมาณคาร์บอน ส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าค่ายสามารถคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นผู้สร้างที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต


โปรแกรมค่ายฤดูร้อน “Elemental Summer Camps”

หมายเหตุ: เด็ก ๆ สามารถเข้าร่วมโปรแกรมทั้งหมดหรือแต่ละสัปดาห์ได้

ค่ายฤดูร้อน Elemental Summer Camp ที่เกาะพะงัน

  • ภาค “ดิน” และ “น้ำ” (เริ่ม 19 ถึง 23 มิถุนายน)

  • ภาค “ไฟ” และ “อากาศ” (เริ่ม 26 ถึง 30 มิถุนายน)

ค่ายฤดูร้อน Elemental Summer Camp ที่เชียงใหม่

  • ภาคอากาศ (เริ่ม 17 ถึง 21 กรกฎาคม)

  • ภาคดิน (เริ่ม 24 ถึง 28 กรกฎาคม)

  • ภาคไฟ (เริ่ม 31 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม)

  • ภาคน้ำ (เริ่ม 7 ถึง 11 สิงหาคม)

ข้อมูลเพิ่มเติมและการลงทะเบียนเข้าร่วมค่ายฤดูร้อน "Elemental Summer Camps" สามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์ของ Able to Regenerate (www.abletoshare.org/summercamps)


Able to Regenerate เชื่อในความคิดที่ว่าการสร้างกำไรและฟื้นฟูโลกในเวลาเดียวกันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ วิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างโลกที่ธุรกิจ บุคคล และชุมชนทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนที่ส่งผลดีต่อทั้งคนและโลก ภารกิจของเราคือการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งเสริมการฟื้นฟูที่สนับสนุนชุมชนทั่วโลกในการสร้างความอุดมสมบูรณ์แบบร่วมกัน Able to Regenerate มุ่งมั่นที่จะนำวิธีการที่อิงธรรมชาติและการจัดค่ายฤดูร้อนแบบโปรเจคและประสบการณ์อันช่ำชองของเรามาแนะนำคนรุ่นหนุ่มสาวในกระบวนการเปลี่ยนแปลงความคิด

ความคิดเห็น


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page