top of page

Dow ชี้เทรนด์บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนแนะทางรอดธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

พลังงาน-สิ่งแวดล้อม {Greener=องค์กรธุรกิจที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม}


วันที่20เมษายน2565กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทย(Dow)บริษัทชั้นนำด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science)แชร์เรื่องราวธุรกิจแพคเกจจิ้งกับบทบาทสำคัญที่จะช่วยลดโลกร้อนและแก้ปัญหาขยะพร้อมแนะเทรนด์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนสำหรับบรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต (Sustainable Innovation for Future Packaging) ในงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์“นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรวิถีถัดไป: แผนที่นำทางเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน”ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนและประชุมออนไลน์ผ่านระบบCisco WebEx


การผลิตบรรจุภัณฑ์ในยุคนี้ไม่ใด้มองแค่เรื่องความทนทานและความสวยงามแต่ยังต้องให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยDowจึงให้ความสำคัญต่อการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยให้ความสำคัญกับการลดคาร์บอนหยุดขยะพลาสติก ส่งเสริมวงจรรีไซเคิลตลอดทั้งValue chain และลดขยะพลาสติกตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเฉพาะการนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลใหม่


ดร.ธวัชชัย ตุงคะเวทย์Senior Technical Service and Development Specialist กล่าว่า“ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนมากมายเพื่อใช้ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าให้สามารถรีไซเคิลได้ 100% (Design for Recyclability) มีเทคโนโลยีนวัตกรรมเม็ดพลาสติกลดโลกร้อนที่ลดปริมาณการใช้พลาสติกแต่ยังคงทำให้ถุงบรรจุภัณฑ์มีประสิทธิภาพดังเดิม(Downgauging)รวมถึงเม็ดพลาสติกสูตรพิเศษผสมพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้ว(Post-consumer Recycled Resin: PCR) ที่ยังคงคุณสมบัติเทียบเท่ากับฟิล์มที่ทำมาจากเม็ดพลาสติกใหม่ช่วยลดการใช้พลาสติกลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน”


นางสาวชมพูนุช จันทร์บัวMarket Development Managerกล่าว่า “ขอยกตัวอย่างโครงการของ Dowที่ได้ร่วมกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน สนับสนุนการคัดแยกพลาสติกใช้แล้วตั้งแต่ต้นทางและนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยสร้างมูลค่าให้กับวัสดุที่ใช้แล้วไม่ให้เป็นขยะ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนอาทิโครงการถนนพลาสติกการทำพาเลทไม้เทียมจากพลาสติกใช้แล้วและการนำขยะพลาสติกในทะเลมาผลิตเป็นวัสดุก่อสร้างซึ่งราคาไม่ต่างจากวัสดุทั่วไปและมีความคงทนเทียบเท่าของเดิม แต่สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน”สามารถชมการบรรยายพิเศษ“นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรวิถีถัดไป:แผนที่นำทางเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน”ย้อนหลังได้ที่https://www.youtube.com/watch?v=_2AipSZs5xsและสามารถติดตาม LINE Official Accountของกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์และพลาสติกชนิดพิเศษ(Packaging & Specialty Plastics: P&SP)ภายใต้ชื่อ“DowPack Guru”เพื่อเข้าถึงข้อมูลสำคัญต่างๆอาทินวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดเทรนด์บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนและรายการความรู้ที่ช่วยไขปัญหาเกี่ยวกับแพ็กเกจจิ้งโดยกด “เพิ่มเพื่อน” แล้วค้นหา @Dowpackguru###


#DOW #ชี้เทรนด์บรรจุภัณฑ์ #CLOSEUP #CLOSEUPTHAILAND


Komentarze


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page