top of page

Dow ท้าทายทักษะ STEM เด็กไทย พิชิตภารกิจ FIRST® LEGO® Leagueพร้อมท้าชิงในระดับนานาชาติ สร้างเส้นทางสู่อนาคตแห่งนวัตกรรมวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 - กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขันหุ่นยนต์สำหรับเยาวชนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ FIRST® LEGO® League (FLL) ในหัวข้อ MASTERPIECESM หนุนเด็กไทยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกการวางแผนและทำงานเป็นทีมเพื่อแก้โจทย์ที่ท้าทาย จุดประกายสู่นักประดิษฐ์และพัฒนานวัตกรรมในอนาคต พร้อมคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยสู่การแข่งขันระดับนานาชาติที่สหรัฐอเมริกา

การแข่งขัน FIRST® LEGO® League (FLL) จัดการแข่งขันเป็นสองระดับ ได้แก่ 1) การแข่งขัน FIRST® LEGO® League Explore ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ การออกแบบ การประกอบ และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (Robot Design) การนำเสนอโครงงาน (Project) และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ (Core Values) กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และ 2) FIRST® LEGO® League Challenge แบ่งเป็น 4 ส่วนหลักโดยเพิ่มการแข่งขันหุ่นยนต์ทำภารกิจบนสนาม (Robot Game) ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยในปีนี้ มีผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 676 คน รวม 90 ทีม ซึ่งได้จัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

นายทรงพล พริ้งประยงค์ ผู้จัดการโรงงานโพลิเอทีลีน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน กล่าวว่า “เราเชื่อว่าเยาวชนที่มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันนี้จะกลายเป็นนวัตกรในอนาคต ทุกคนมีการเตรียมตัวอย่างดี โดยได้เชื่อมโยงทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และความคิดสร้างสรรค์อย่างลงตัว การแข่งขันนี้ไม่เพียงช่วยยกระดับทักษะและศักยภาพของเด็กไทย เเต่ยังเป็นโอกาสที่พวกเขาจะได้เรียนรู้จากผู้เข้าแข่งขันคนอื่น ๆ เกิดเป็นเครือข่ายเพื่อนที่มีความสนใจคล้ายกัน ในหลาย ๆ กิจกรรม Dow ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ STEM ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล ที่จะเปิดทางสู่อนาคตที่เติบโตและยั่งยืน และเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาในสังคมและอุตสาหกรรมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป”

ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศ (Champion’s Award: 1st Place) รุ่น FLL Explore ได้แก่ทีม LOBBY of LEGO สถาบัน ClickRobot Rama 2 กรุงเทพฯ ได้รับถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร พร้อมของรางวัลมูลค่า 32,500 บาท และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติที่สหรัฐอเมริกาในเดือนเมษายน 2568 ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ (Champion’s Award: 2nd Place) ได้แก่ทีม SKETBY สถาบัน iBot Academy Rayong จ.ระยอง รับถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร พร้อมของรางวัลมูลค่า 20,000 บาท และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศฮ่องกงในเดือนสิงหาคม 2566

ส่วนผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศ (Champion’s Award: 1st Place) รุ่น FLL Challenge ได้แก่ทีม Fast Ztep สถาบัน ClickRobot Rama 2 กรุงเทพฯ ได้รับถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร พร้อมของรางวัลมูลค่า 60,000 บาท และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติที่สหรัฐอเมริกา ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ (Champion’s Award: 2nd Place) ได้แก่ทีม VR Creator โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น รับถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร พร้อมของรางวัลมูลค่า 48,000 บาท และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศฮ่องกง

ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของโครงการ FIRST® LEGO® League (FLL) ในปีนี้ Dow ได้พิจารณามอบรางวัลพิเศษ Dow Innovation Award ให้กับทีม Explore ClickRobot Chiang Rai สถาบัน ClickRobot จ.เชียงราย ซึ่งทีมวิศวกรของ Dow ได้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินและคัดเลือกผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาชุมชนและสังคม ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นควันเพื่อให้คนในชุมชนสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างปกติ โดยได้รับโล่เกียรติคุณรางวัลพิเศษ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท


นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีมจะได้รับรางวัลในหัวข้อต่าง ๆ กัน และได้รับเกียรติบัตรจากการแข่งขันเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนทุกท่านในการพัฒนาผลงานและส่งเสริมให้เกิดความรักในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต

การประกวดหุ่นยนต์ FIRST® LEGO® League (FLL) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามการรับสมัครประกวดในครั้งต่อไปได้ที่เว็บไซต์ https://gammaco.com/fll/

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page