top of page

Easy Pass Auto Top Up บริการเติมเงินอัตโนมัติสำหรับลูกค้า Easy Passการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เชิญชวนสมาชิกบัตร Easy Pass สมัครบริการเติมเงินบัตร Easy Pass อัตโนมัติ (Auto Top Up) ได้ง่ายๆ ด้วยการผูกกับบัญชีธนาคารกรุงไทยเมื่อยอดเงินคงเหลือในบัตร Easy Pass เหลือต่ำกว่า 200 บาท ระบบจะทำการตัดเงินในบัญชีเติมเข้าบัตร Easy Pass ให้ทันทีตามจำนวนเงินที่สมาชิกได้เลือกไว้ขั้นต่ำ 300 บาท สูงสุด 5,000 บาท

และหากสมาชิก Easy Pass ต้องการรับใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) สามารถลงทะเบียนขอรับบริการได้ที่ EXAT E-Service ผ่านทาง Application EXAT Portal หรือที่ www.thaieasypass.com ทั้งนี้ระบบจะทำการส่งใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ไปยังอีเมล์ที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้ทันที และระบบจะทำการส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ตามรอบเดือน (ทุกวันที่ 5 ของเดือน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page