top of page

#EEC#NetZeroเวทีสัมมนาที่รวมองค์ความรู้ "Road to Net Zero"ถอดรหัสแนวคิดองค์กรรักษ์โลก!!!

อัปเดตเมื่อ 3 ก.ย. 2565

EEC-Net Zero

งานสัมมนาดีทรงคุณค่าแห่งปี!!! Opportunity & Development : EEC & Road to Net Zero :อุตสาหกรรมรักษ์โลก


โดย CLOSE-UP THAILAND : สื่อเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ที่มีสโลแกนหลัก GREENER-SMARTER-FAIRER ที่ก้าวสู่ปีที่12

ผนึกความร่วมมือ NIDA สถาบันอุมศึกษาชั้นนำ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก ที่จัดการเรียนการสอนด้านนี้ ที่ จ.ระยอง เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่เชี่ยวชาญเรื่องของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC อย่างดี!!


เปิดเวทีรวมนักคิด นักวิชาการ และนักปฏิบัติมืออาชีพ จากองค์กรชั้นนำของไทย มาช่วยเติมเต็มโอกาส การพัฒนาประเทศครั้งสำคัญ

โดยจัดทั้งแบบออนไซต์ และออนไลน์ ที่ รร.มิราเคิลแกรนด์ หลักสี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 ก.ค.65 นี้ 08.00-12.30 น. ที่ผ่านมา


ดำเนินรายการโดย ภาวิณี ตันติสุข คนข่าวตัวจริงผู้มากประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจมหภาค และ อ.ธนินท์ ศิริวรรณ นักพัฒนาสังคมและนวัตกรรมชุมชน ลองไปติดตามมุมมองของวิทยากรแต่ละองค์กร ที่มองในเรื่องนี้!!!

###########

#นักเศรษฐมิติโลก #EEC #NetZero @"ภาพต้องชัด! ระหว่างเดินหน้าพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษEEC กับเป้าหมายมุ่งสู่ Net Zero ที่ไปลงปฏิญญา อย่าให้ขัดกันเอง..!!!"

#CLOSEUP: Road to Net Zero ผ่านมุม ศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และนักเศรษฐมิติระดับโลก

"นักเศรษฐศาสตร์สถาบันชั้นนำทั้งไทย และญี่ปุ่่น จนได้้รับฉายานักเศรษฐมิติโลก"

#CLOSEUP : Road to Net Zero

ผ่านมุมมอง อาจารย์สุกิจ อุทินทุ

ผู้อำนวยการ SEAMEO SEPS

@"วันนี้ VISIONARY :EECมั่นใจนะว่ามองภาพเดียวกัน?"

"นักคิดคนสำคัญของไทย ที่มีความเข้าใจบริบทสังคมอย่างลึกซึ้'ง เจ้าของฉายา CSR MAN"

#CLOSEUP: Road to Net Zero

ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศ

ผ่านมุมมอง ศ.ดร.วิสาขา ภู่่จินดา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า

"นักวิชาการรุ่นใหม่ หัวก้าวหน้า ที่เข้าใจการผสมผสานศาสตร์แต่ละแขนงได้อย่างลงตัว"

#CLOSEUP : Road to Net Zero :IEAT

ผ่านมุมมองคุณบุปผา กวินวศิน

ผู้ช่วยผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

"นักบริหารหญิงที่เชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาแบบยั่งยืน เสาหลักองค์กรในการถ่ายทอดสู๋ชุมชน"


#CLOSEUP: Road to Net Zero

:#กทพ.รัฐวิสาหกิจต้นแบบ ESG สร้างทางด่วนรองรับ EEC

โดยนางสาวณัฐฐา กาสี

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.)

"นักบริหารหญิงอนาคตไกล ที่เชี่ยวชาญทั้งในมิติวิศวะโครงการ และมิติสิ่งแวดล้อมแบบคู่ขนาน"

#CLOSEUP : Road to Net Zero : TEGH

ต้นแบบองค์กรใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม!!!

มองผ่านมุม

คุณเฉลิม โกกนุทาภรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)-TEGH

"นักบริหารองค์กรชั้นนำ ที่สัมผัสทั้งมิติรัฐ มิติธุรกิจ และมิติชุมชนสิ่งแวดดล้อมอย่างลึกซึ้ง"

แก่นคิดจากงานสัมมนา #EEC #NetZero

CLOSE-UP: Road to Net Zero : #DOW ต้นแบบองค์กรรักษ์โลก

โดย คุณไพศาล เกตุภักดีกูล

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มบริษัท ดาวประเทศไทย

"นักบริหารหนุ่ม ไฟแรงองค์กรข้ามชาติ ผู้ลึกซึ้งข้อมูลกระบวนขับเคลื่อน Net Zero อย่างดี"


ปิดท้ายกับมุมมอง

"อ.ธนินท์ ศิริวรรณ"

นักพัฒนาสังคม และนวัตกรรมชุมชน กับทฤษฎี "3 คน 3 รู้ สู่ 3 พัฒน์" ตามศาตร์พระราชา

และข้อเสนอ ที่มากับข้อสงสัย

ต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องไขคำตอบแบบชัดๆ เพื่อให้ทิศทางขับเคลื่อนแต่ละอย่างมีความชัดเจน!!!


สื่อเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

พบกับ CLOSE-UP THAILAND FORUM CHAPTER#2 เร็ว ๆ นี้

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page