top of page

ถอดรหัส!สนามเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีผ่านเสียงชาวปทุมตัวจริง "ทำไม? แม้วมนต์เสื่อม"

การเมือง-Politics

 

ถอดรหัสเหตุใด? คนปทุม  87.91% ไม่ให้ราคานายใหญ่ “ทักษิณ ชินวัตร”ในการตัดสินใจเลือกนายกอบจ.ปทุมธานี 30 มิ.ย.2567  พบเหตุผล  ยึดผลงานตัวบุคคลเป็นหลัก   เพราะเห็นความมุ่งมั่น ”บิ๊กแจ๊ส”ที่ช่วยคนปทุม ทั้ง โควิด-น้ำท่วม แถมกำลังผลักดันให้ปทุมธานีมีรถไฟฟ้า  เป็นนายกอบจ.คนแรกที่กล้าทำ “เราต้องการความเจริญ เราไม่ต้องการความขัดแย้ง-เราต้องการผู้นำท้องถิ่นมาพัฒนา ไม่ได้ต้องการแบรนด์แอมบาสเดอร์มาขายของ”  ส่วนเรื่องลาออก ทุกคนได้ฟังทั้ง4เหตุผลแล้ว   ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลห้ามกันไม่ได้ แต่ไม่ใช่้แก่นแกน


จากผลการสำรวจศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ใครกล้าฟันธง... เลือกตั้งนายก อบจ. ปทุมธานี 2567” ระหว่างวันที่ 11-12 มิ.ย. 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดปทุมธานี กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ จำนวน 1,067 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิ.ย. 2567


การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95.0

 และเมื่อถามถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จากกรณีที่ ทักษิณ ชินวัตร เดินทางไปจังหวัดปทุมธานี พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 81.91 ระบุว่า ไม่ส่งผลกระทบเลย รองลงมา ร้อยละ 5.25 ระบุว่า ไม่ค่อยส่งผลกระทบ ร้อยละ 5.06 ระบุว่า ค่อนข้างส่งผลกระทบ ร้อยละ 3.56 ระบุว่า ส่งผลกระทบอย่างมาก และร้อยละ 4.22 ระบุว่า ไม่ตอบ


ผลจากนิด้าโพลล์  CLOSE-UP THAILAND   ได้ลงไปสอบถามเชิงลึกกับตัวบุคคลในพื้นที่ปทุมธานี  เพราะเหตุใดบิ๊กแจ๊ส จึงมีคะแนนนำ และเพราะอะไรบารมีนายใหญ่จึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจของชาวปทุมธานีในการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในครั้งนี้


นางศิริกาญจน์  หิรัณย์ปรีชา   ประธานชุมชนแก้วกาญจน์   อ.ธัญบุรี  ปทุมธานี  หนึ่งในนามประธานชุมชนเผยว่า แบรนด์คุณทักษิณวันนี้  กับแบรนด์คุณทักษิณเมื่อ 20 ปีที่แล้ว  คุณค่ามันต่างกัน  วันนั้น คนอาจจะชื่นชมผลงาน  แต่หายไป 17 ปีทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้ว ด้วย 3 ปัจจัย  1.คนส่วนใหญ่ เขาลืมคุณทักษิณไปแล้ว  2.คนที่ยังไม่ลืม เขาก็ยังมองว่าคุณทักษิณยังต้องทำเพื่อตัวเองอยู่ คือยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทั้งเรื่องสุขภาพ เรื่องคดี  และ2.เด็กๆ รุ่นหลัง ที่มีสิทธิเลือกตั้ง เขาไม่รู้จักคุณทักษิณ  

“แต่ที่มากกว่าคือ เรากำลังหาผู้นำท้องถิ่น เพื่อมาพัฒนาเมืองเพื่อให้ก้าวทันกรุงเทพมหานคร  เพราะปทุมธานี กับกรุงเทพติดกัน ทำอย่างไรไม่ให้ปทุมธานีหลุดจากขบวนการพัฒนา   เราไม่ได้กำลังจะไปหาแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่ไหนมาสร้างความเชื่อมั่น  ถ้าคนอาสาคิดแค่เอาแบรนด์มาสร้างความเชื่อมั่นเพราะตัวเองไม่ได้รับความเชื่อมั่นก็ควรพิจารณาตัวเองดีกว่า แถมแบรนด์ที่จะนำมาเสริมสร้างภาพก็ยังมีปัญหา   วันนี้ป่วย     วันนี้มีคดี   

    

คนปทุมธานีต้องการคนมาทำงาน  ที่มีความพร้อมมากกว่า   มีภาวะความเป็นผู้นำตัวจริง   มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ  ไม่ใช่ไปยืมมือคนอื่นอยู่ตลอดเวลา

ดังนั้น   ผลโพลนิด้าที่ออกมจึงสะท้อนความเป็นจริงในพื้นที่ปทุมธานี ได้ชัดเจน    เพียงแต่ผลต่างน่าจะมากกว่านี้เท่านั้นเอง     สิ่งที่   บิ๊กแจ๊สนำเสนอมันไม่ใช่แค่นโยบายหาเสียง  เพื่อแลกคะแนน    แต่มันคือแผนงาน ที่จะทำว่า  อะไร เมื่อไหร่  และต้องการผลลัพธ์เป็นอย่างไร  นี้คือความชัดเจนที่โดนใจคนปทุม ตรงไป ตรงมา” 


นายสุทธิภากร   มีคำ  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  หนึ่งในตัวแทนคนรุ่นใหม่เผยว่า  บิ๊กแจ๊สเขาพูดจริงทำจริง  ไม่ต้องมาดราม่า   บอกอยู่ต่อไป 6 เดือนทำอะไรไม่ได้ออกดีกว่า    ผมว่ามันแมนดีตรงๆ ใครเชื่อ  ไม่เชื่อก็ขึ้นกับแต่ละคน   ที่สำคัญท่านบิ๊กแจ๊สมีผลงานทั้งเรื่องโควิด     น้ำท่วม แต่ผมชอบเรื่องรถไฟฟ้า   ท่านพูดแล้วก็ทำ  สมัยแรกอยู่ในขั้นศึกษา  และคนปทุมธานีก็อยากให้มาสานต่อให้จบ  พวกเราจะได้เดินทางสะดวก    เพราะปทุมธานีรถติดมาก มหาวิทยาลัยเยอะ บ้านจัดสรรเยอะ   จะให้พวกเราไปเดินทางผ่านคลอง  นั่งเรือ  ผมว่ามันไม่ตอบโจทย์คนยุคนี้   


ส่วนเรื่องบารมีอดีตนายกรัฐมนตรีที่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจคนปทุมนั้น   ผมไม่อยากตอบแต่อยากถามผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมากกว่า   นักโทษปกติต้องติดคุกจริงมั้ย   จะรวยจะจนถ้าศาลตัดสินมีความผิดต้องติดคุกถูกมั้ยครับ  ผมถามผู้ใหญ่ในบ้านเมืองขณะนี้     พวกคุณกำลังทำลายกระบวนการยุติธรรมอย่างรุนแรง  “ผมคิดว่าคนปทุมธานีบ้านผมคิดไม่ต่างจากผมหรอกพี่   มนต์ขลังมนเสื่อมอะไร มันไม่มีอยู่แล้ว  เกิดเป็นคนขอให้เคารพกฎหมายพอ”

 

นายสุรศักดิ์  อ่องทับทิม   สมาชิกวินมอเตอร์ไซค์ย่านบางพุน  อ.เมือง ปทุมธานีเผยว่า คนปทุมเขาดูผลงานคนเป็นหลักครับ   บิ๊กแจ๊ส กับลุงชาญ เทียบกันไม่ได้หรอก   มันคนละทรง  คนปทุมธานีรู้จักลุงชาญดีมากครับ   เพราะทำงานมาหลายสมัยแล้ว    แต่ถามว่ามันมีอะไรใหม่ๆมั้ยหละ   แต่คนแถวสามโคกอาจจะคิดไม่เหมือนผมนะก็ไม่ว่ากันต่างคนต่างคิด   แต่ผลงานบิ๊กแจ๊สดีกว่า   คนปล่อยน้ำเข้าปทุมธานีปีนั้นแกโวยวายๆ เลยนะ   แกไม่ยอมคน เรื่องที่จะทำให้คนปทุมธานีเดือดร้อน   ผมว่าคนปทุมเขารู้หมด     “ส่วนเรื่องลาออกมันกระจอกมากพี่ อยู่ไปช่วยคนเดือดร้อนน้ำท่วมไม่ได้อยู่ทำไม และแกก็ประกาศตรงๆ ไม่โกหก รับได้ก็รับ รับไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือก     แต่เดือนกันยา ตุลาทุกปีไม่ใช่คนปทุมไม่รู้หรอกมันเป็นยังไง   ใครจะไปบอกเหลี่ยมจัด   เปลืองงบเลือกตั้ง ก็แล้วคน ไม่ชอบก็ไม่เลือก ก็ไม่ได้ว่า เพราะช้านานมันก็เลือก แต่กกต.มันออกกฎมาเพี้ยนเอง” 


นางอาภาพร  พิกุลศรี   แม่ค้าขายลอตเตอรี่ย่านอำเภอคลองงหลวง  ปทุมธานีเผยว่า  นายกทักษิณมาที่คลอง6 คนก็รู้ทั้งนั้นมาช่วยลุงชาญ หาเสียง     คนเขาเลยไม่ชอบ  งานบวชอะไรจะมาบังเอิญตรงกับเลือกนายก อบจ. พอดิบพอดี  แถมมีรูปถ่ายหมู่ออกสื่อประกาศล่วงหน้าก่อนมางาน     เขาคงคิดว่าคนปทุมธานีโง่มั่ง    คนเขารู้กันทั้งคลอง ว่าแต่จะพูดไม่พูด     วันที่ 30 เลือกตั้ง ก็จะให้คำตอบเองว่าคิดยังไง   ยิ่งคนมาพูดว่า “ผมกลับมาแล้วนะ”   ทำให้คนหมั่นไส้ 


อย่าคิดว่าปทุมธานี   มีแต่เสื้อแดงนะ มีทุกเสื้อ   ขนาดเสื้อแดงยังไม่เอาเพื่อไทยเลยที่ตระบัดสัตย์ตั้งรัฐบาลถีบหัวส่งพรรคก้าวไกลหน้าตาเฉย “จะมากี่ทักษิณ กี่อุ๊งอิ๊งค์ ก็มาเถอะค่ะ   จะได้ถามที่บอก  คนไทยมีกิน   มีใช้  มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี  มันกี่โมง”   มาปทุมมาได้  แต่ชวยเอาความจริงมาด้วย


 นายสงคราม   บัวบาน  อดีตพนักงานขับรถขสมก. จากชุมชนพรธิสาร 5  คลอง 7 ธัญบุรี  ปทุมธานีเผยว่า จากโพลก็ชัดเจนตรงกับความจริงตอนนี้      แต่ส่วนตัวคิดว่า บิ๊กแจ๊สน่านำเกินครึ่ง  ผลโพลต่ำไปมากๆ   เพราะคนแถวนี้หลายพันหลัง บอกเลือกบิ๊กแจ๊สกันหมด     แกมันคนตรง  มีผลงาน อยู่มา 3 ปีปทุมธานีเปลี่ยนไปเยอะ    เมื่อก่อนคลองต่างๆผักตบชวาเต็มคลองปล่อยตามยถากรรม   เทศบาลก็ไม่สนใจ    พอบิ๊กแจ๊สมาแกลอกคลอง ทั้งคลองหลัก คลองแอล  เอาแมคโครมาขุดเลย    ผมคนตกปลารู้หมด    แต่อย่างว่าแต่ละเทศบาลในปทุม  มันมีสาย สายใครๆคนรู้หมด   แต่ชาวบ้านอย่างเราอยากให้พวกเขาคิดถึงประชาชนกันให้มากๆกว่านี้มากกว่าสายใครๆ      ไม่ใช่รอให้ตอนเลือกตั้งก็เอาเงินมาแจกแล้วกลับมาอีก  แค่เรื่องน้ำท่วมใต้สะพานกลับรถคลอง 6 ใกล้กับศาล  เทศบาลก็แก้ให้ไม่ได้

 

ทั้งหมดก็เป็นเสียงสะท้อน  จากตัวแทนกลุ่มอาชีพในปทุมธานี จากหลายอำเภอ  หลากอาชีพว่า    เพราะอะไรบารมีของนายใหญ่  อดีตนายกรัฐมนตรีจึงเปลี่ยนไป   ไม่ได้ช่วยหนุนลุงชาญ   ใจดีให้มามีคะแนนนำดังที่บางฝ่ายคาดหมายไว้ ซึ่งสะท้อนความจริงโดยศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567(ตรวจผลนิด้าโพล)

กองบรรณาธิการ

CLOSE-UP THAILAND

สื่อเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนSDGs-ESG

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page