top of page

พระมหากรุณา อภัยลดโทษ!ทักษิณ ชินวัตร"เพื่อใช้ความรู้ ประสบการณ์ช่วยเหลือประเทศ สังคม ประชาชนสืบไป"

อัปเดตเมื่อ 3 ก.ย. 2566

เรื่องเด่น

พระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระราชทาน พระมหากรุณา อภัยลดโทษ!!! #ทักษิณชินวัตร เหลือโทษจำคุกต่อไปอีก 1 ปี..ตามคำพิพากษา เพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ช่วยเหลือ และทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคม และประชาชน สืบไป!!!


โดยเว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ พระราชทานอภัยลดโทษ โดยCLOSE-UP THAILAND ขอสรุปสารัตถะ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอน ๔๐ ข หน้า ๑ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ดังนี้


ตามที่ นักโทษเด็ดขาดชาย ทักษิณ ชินวัตร ยื่นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษว่า ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

มีคำพิพากษา จำนวน ๓ คดี

คดีที่ ๑ คดีหมายเลขแดง ที่ อม. ๔/๒๕๕๑ ความผิดต่อหน้าที่ราชการ กำหนดโทษจำคุก ๓ ปี

คดีที่ ๒ คดีหมายเลขแดง ที่ อม. ๑๐/๒๕๕๒ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ กำหนดโทษจำคุก ๒ ปี

ซึ่งคดีที่ ๑ กับคดีที่ ๒ นับโทษซ้อนกันรวมกำหนดโทษจำคุก ๓ ปี


คดีที่ ๓ คดีหมายเลขแดง ที่ อม. ๕/๒๕๕๑ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมกำหนดโทษจำคุก ๕ ปี

รวมกำหนดโทษจำคุก ๘ ปี รับโทษมาแล้ว ๑๐ วัน เหลือโทษจำคุก ๗ ปี ๑๑ เดือน ๒๐ วัน อยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

ความว่า เคยดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน -ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชน -มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ -เมื่อถูกดำเนินคดี และศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกดังกล่าวด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำ

-มีความสำนึกในความผิด จึงขอรับโทษตามคำพิพากษา -ขณะนี้อายุมาก มีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั้น


ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว จึงพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชาย ทักษิณ ชินวัตร เหลือโทษจำคุกต่อไป อีก ๑ ปี ตามกำหนดโทษตามคำพิพากษา -เพื่อจะได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ช่วยเหลือ และทำคุณประโยชน์แก่

ประเทศชาติ สังคม และประชาชน สืบไป"


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

(เอกชนฉบับจริงแนบ)

ประมวล...ปฏิกิริยา


นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

"เห็นบอกว่าลดโทษเหลือ 1 ปีใช่หรือไม่ ก็ยินดีกับครอบครัวด้วย ซึ่งครอบครัวก็น่าจะสบายใจขึ้น เพราะเห็นว่านายทักษิณ เป็นความดันสูง ซึ่งก็น่าเป็นห่วง และสภาพจิตใจของนายทักษิณก็น่าจะดีขึ้น"


นายวิษณุ เครืองาม รักษาการรองนายกรัฐมนตรี

"การพระราชทานอภัยลดโทษ จาก 8 ปี เป็น 1 ปี ถือเป็นพระราชอำนาจเด็ดขาด

กรณีของนายทักษิณ ถือว่าเป็นนักโทษที่ถูกจำคุก 1 ปี นักโทษจำคุก 1 ปีคนอื่นได้รับสิทธิ์ประโยชน์อย่างไร นายทักษิณก็จะได้รับสิทธิ์เช่นนั้น รวมถึงการได้รับการลดหย่อนโทษเมื่อถึงเวลาลดหย่อนทั่วประเทศ ถ้ามีการลดกันก็จะได้สิทธิ์เหมือนกับนักโทษคนอื่น ๆ

“ยังลดโทษได้อีก แต่จะลดได้หรือไม่ไม่รู้ บางคนคาดหมายว่าวันเฉลิมพระชนม์พรรษาฯ วันพ่อแห่งชาติ อาจลดได้อีก” (คลิกฟังเสียงจากTIKTOK (99+)Close Up Thailand (@closeupthailand.com) | TikTok


นางสาวแพทองธาร ชินวัตร บุตรสาว โพสต์ผ่านเฟสบุกส์Ing Shinawatra วันเดียวกัน

"ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายทักษิณ ชินวัตร และครอบครัว รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และนายทักษิณ ชินวัตร จะใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทั้งชีวิต ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคม ประชาชน และรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป "

ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้านนายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการที่ต่อต้านอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่ 23 ชนิดเป็นไม้เบื่อไม้เมา และเกาะติดความเคลื่อนไหวแบบไม่ลดละ นับตั้งแต่เดินทางกลับมารับโทษที่ประเทศไทย 22 สิงหาคม 2566 โดยเขาไม่เชื่อว่า ดร.ทักษิณ ชินวัตร เข้าคุก และป่วยจริงๆ

ล่าสุดวันที่ 1 กันยายน 2566 ออกมาโพสต์ผ่านเฟสบุกส์ Thepmontri Limpaphayorm ว่า

สะใจ! ราชกิจจานุเบกษาตอกยำความผิดทักษิณ ชินวัตร อย่างเป็นทางการ เมื่อพูดถึงการได้รับพระราชทานอภัยโทษ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถือเป็นเรื่องสำคัญในทางประวัติศาสตร์ เพราะเมื่อเวลาผ่านไปย่อมถือว่าราชกิจจานุเบกษานั้นเป็นหลักฐานชั้นต้นอย่างเป็นทางการ ที่ไม่มีหลักฐานใดๆจะโต้แย้งความจริงได้โดยง่าย ลูกหลานในอนาคตจะตราหน้าทักษิณ ชินวัตร อยู่เป็นเนืองนิตย์ แม้มีใครสร้างอนุสาวรีย์หรือเขียนหนังสืองานศพบิดเบือนเพื่อเขาเล่าถึงความดีงามอะไรก็ตามมันจะเกิดการโต้แย้งด้วยข้อมูลจากราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้ ในกรณีทักษิณ ชินวัตร ราชกิจจานุเบกษาได้บรรยายพฤติกรรม ข้อหาการกระทำผิดและถูกศาลตัดสินจำคุกมีกำหนดเวลาจริง ถ้าผมเป็นคุณทักษิณ ชินวัตร ผมจะเสียใจมาก เพราะต่อไปภายภาคหน้าจะไม่มีสิ่งใดมาแก้ไขประวัติศาสตร์ตระกูลชินวัตรตอนนี้ได้ ครั้นจะมีใครในอนาคตออกมาบอกว่าราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้ใส่ร้ายป้ายสีหรือเป็นความเท็จก็ยิ่งไม่มีใครเชื่อ ทักษิณ ชินวัตรจะถูกกล่าวถึงโดยอนุชนรุ่นหลังตราบนานเท่านาน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยะภาพที่ทรงพระราชทานอภัยโทษ ด้วยเหตุก่อนหน้านี้ทักษิณ ชินวัตรมักอ้างว่าเขาโดนกลั่นแกล้งทางการเมือง เขาโดนศาลตัดสินด้วยขบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยว ตลอดจนสร้างวาทกรรมผลพวงรัฐประหารต่างกรรมต่างวาระ ใครก็ตามที่เขียนถ้อยคำพระราชทานอภัยโทษฉบับนี้ ย่อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลก่อนและรัชกาลปัจจุบันและเป็นการผดุงความยุติธรรมที่แท้จริง ราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้เป็นฉบับประวัติศาสตร์ ทักษิณ ชินวัตร โต้แย้งอะไรไม่ได้ สิ่งที่เขาทำไม่ดีเอาไว้มันจริง ผมคิดถึงคำพูดของธนาธร ที่เคยพูดว่าเขาจะช่วยให้คุณทักษิณได้รับความเป็นธรรมในขบวนการยุติธรรม รื้อคดีความต่างๆขึ้นมาใหม่ ซึ่งตอนนี้คงไม่เกิดขึ้นแล้ว ทักษิณ ชินวัตรยอมรับผิด จึงมาขอพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งขัดต่อสิ่งที่เขาทำมาตลอด 17 ปี ราชกิจจานุเบกษา ตอกย้ำความผิดของทักษิณ ชินวัตรอย่างเป็นทางการ และจะคงอยู่ตราบนานเท่านานเป็นร้อยเป็นพันปีครับ"


ขณะนักวิชาการลูกคู่ที่ต่อต้านอดีตผู้นำไทยท่านนี้ แบบเอาเป็นเอาตาย เคียงบ่าเคียงไหล่มากับเทพมนตรี คือ นายเสรี วงษ์มนฑา ที่ถูกเชิญให้คำปรึกษาด้านภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ที่ชื่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นคนเดียวกับที่ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการอภัยลดโทษครั้งนี้ ออกมาโพสต์เฟสบุกส์ว่า


"ต่อไปก็พูดเรื่องสายลม แสดงแดด น้ำตก ภูเขา ทะเล หาดทราย พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก อาหารอร่อย ที่เที่ยวอันน่าอภิรมย์กันดีกว่านะคะ ลืมเรื่องบ้านเรื่องเมือง ใครอยากได้ อยากครอง ก็ไม่ใช่เรื่องของเรา ที่ต้องทำมาหากิน และแสวงหาความสุขตามอัตภาพนะคะ"
ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page