top of page

วันที่ 17 - 20 ม.ค. 2567 กทพ.ปิดเบี่ยงจราจรบนทางพิเศษฉลองรัช บริเวณด่าน ฯ สุขาภิบาล 5-1 ด่าน ฯ สุขาภิบาล 5-2 และด่าน ฯ จตุโชติ เพื่อติดตั้งเสาล้มลุก และทดสอบระบบ M-Flow​การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการติดตั้งเสาล้มลุก และทดสอบระบบ M-Flow บนทางพิเศษฉลองรัช จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดและเบี่ยงจราจรตั้งแต่วันที่ 17 - 20 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขาภิบาล 5-1 ช่องทางที่ 4 และช่องทางที่ 5

2. บริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 5-2 ช่องทางที่ 2 และช่องทางที่ 3

3. บริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติช่องทางที่ 4 และช่องทางที่ 5ทั้งนี้ การทางพิเศษ ฯ กำหนดเปิดให้บริการ M-Flow ภายในเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถลงทะเบียนและอัปเดต Easy Pass เป็น Easy Pass Plus เพื่อใช้งานในระบบ M-Flow ได้ที่ www.thaieasypass.com หรือ Application EXATPortal

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ

댓글


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page