top of page

เอ็กโก กรุ๊ปประสบความสำเร็จเสนอขายหุ้นกู้กรีนบอนด์7,000ล้านบาทด้วยยอดจองซื้อสูงกว่า 3 เท่าของมูลค่า

สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุน

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (หุ้นกู้กรีนบอนด์) เป็นครั้งแรก ต่อนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ รวมมูลค่า 7,000 ล้านบาท ด้วยยอดจองท่วมท้นกว่า 3 เท่าของมูลค่าการเสนอขาย สะท้อนความเชื่อมั่นต่อทิศทางการเติบโตของบริษัทสู่การพัฒนาพลังงานสะอาดและการบรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 (2050)

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป ได้เสนอขายหุ้นกู้กรีนบอนด์เป็นครั้งแรก มูลค่ารวม 7,000 ล้านบาท ต่อนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2566 และจัดออกหุ้นกู้ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากกว่า 80 ราย ที่แจ้งความจำนงความต้องการลงทุนเป็นจำนวนกว่า 20,500 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.15 เท่าของมูลค่าการเสนอขายเดิมที่ 6,500 ล้านบาท บริษัทจึงเพิ่มหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoes) อีก 500 ล้านบาท เพื่อตอบสนองความต้องการและช่วยขยายฐานนักลงทุนใหม่ โดยนักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้แก่ กองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ กลุ่มสหกรณ์ และนักลงทุนประเภทอื่น ๆ

สำหรับหุ้นกู้กรีนบอนด์ของเอ็กโก กรุ๊ป เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 5 ชุด รวมมูลค่าทั้งหมด 7,000 ล้าน ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.35% จำนวน 1,000 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.71% จำนวน 700 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.02% จำนวน 500 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.32% จำนวน 1,000 ล้านบาท และ หุ้นกู้อายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.65% จำนวน 3,800 ล้านบาท โดยหุ้นกู้กรีนบอนด์นี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA+ จากทริสเรทติ้ง และจัดออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ของเอ็กโก กรุ๊ป ปี 2566 วงเงิน 30,000 ล้านบาท โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทำหน้าที่เป็น Joint Green Structuring Advisors และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้

“เอ็กโก กรุ๊ป ขอบคุณนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ที่ให้ความเชื่อมั่นและจองหุ้นกู้กรีนบอนด์อย่าง ท่วมท้น โดยเฉพาะประเภทหุ้นกู้อายุ 15 ปี แม้สภาวะตลาดในปัจจุบันมีความผันผวนทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายใน การสนับสนุนดังกล่าวทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม โดยบริษัทมีแผนจะนำวงเงินระดมทุนนี้ไปใช้ชำระคืนเงินทุนสำหรับโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประเภทพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่เดิมของบริษัทและบริษัทในเครือ ภายใต้กรอบการจัดหาเงินทุนเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 (2050)” นายเทพรัตน์ กล่าว


EGCO Group successfully issues THB 7 billion Green Debentures with 3 times oversubscription, reflecting strong trust from investors

Electricity Generating Public Company Limited or EGCO Group successfully offered its first green debentures with a total issue size of THB 7,000 million to institutional and high-net-worth investors, which were oversubscribed by three times of their issuance target. This success underscores investors’ confidence in the company’s directions to broaden clean energy development and achieve Net Zero goal within 2050.

Mr. Thepparat Theppitak, EGCO Group’s President, said that EGCO Group offered our inaugural 7,000-million-baht green debentures under private placement to institutional and high-net-worth investors between 1 – 2 November 2023, with an issue date of 3 November 2023. The debentures were well received by more than 80 investors who have indicated demand of over THB 20,500 million or an equivalent to 3.15 times over the company’s initial target issue size of THB 6,500 million. Thus, EGCO Group has seized the opportunity to exercise THB 500 million greenshoe option and upsized the transaction to THB 7,000 million to accommodate and expand its investors base. While the issuance managed to attract various investor groups, including but not limited to asset management companies, life and non-life insurance companies, commercial banks, cooperatives, and other related investor groups.

EGCO Group’s green debentures are name-registered, unsubordinated and unsecured debentures with debenture holders’ representative. They consist of five tranches with a total issue size of THB 7,000 million, as follow: 3-year tranche with an interest rate of 3.35% p.a. with a size of THB 1,000 million, 5-year tranche with an interest rate of 3.71% p.a. with a size of THB 700 million, 7-year tranche with an interest rate of 4.02% p.a. with a size of THB 500 million, 10-year tranche with an interest rate of 4.32% p.a. with a size of THB 1,000 million, and 15-year tranche with an interest rate of 4.65% p.a. with a size of THB 3,800 million. These issuances received an AA+ rating from TRIS Rating Co., Ltd. and were under EGCO Group’s newly established THB 30,000 million MTN program in 2023. The Joint Lead Arrangers and Joint Green Structuring Advisors are Bangkok Bank, Krungthai Bank, and Bank of Ayudhya.

“EGCO Group would like to take this opportunity to express gratitude to all institutional and high-net-worth investors who have shown strong trust and overwhelmingly supported the transaction, particularly the 15-year tranche, despite current volatile market situation as driven by both external and internal factors. Regarding such a response, the company was able to achieve optimal pricing levels. The proceeds raised under this debentures issuance will be used to repay equity investments in projects relating to renewable energy of the company and its affiliates as mentioned in the company’s Green Finance Framework and as linked to the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs). Moreover, it helps the company drive towards its Net Zero target by 2050,” concluded Mr. Thepparat.

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page