top of page

"ดร.กิตติ"ฝากผู้ว่าแบงก์ชาติ"ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ"ร่วมส่งเสริมการสร้างสมดุลในภาคเศรษฐกิจจริงของนโยบายการคลังร่วมกับการเงิน(fiscal and monetary policy mixed)เพื่อปลดล็อคพันธการให้ประชาชน-SME

ดร. กิตติ ลิ่มสกุล นักวิชาการอิสระ ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์อาวุโส อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัย

ไซทะมะ ญี่ปุ่น ทำจดหมายเปิดผนึกแบบออนไลน์ถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย "ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ" เพื่อร่วมส่งเสริมการสร้างสมดุลในภาคเศรษฐกิจจริงของนโยบายการคลังร่วมกับการเงิน(fiscal and monetary policy mixed)เพื่อให้ก่อประสิทธิภาพในการช่่วยเหลือประชาชนทั่วไป และเอสเอ็มอีอย่างแท้จริง

"เรียน ท่านผู้ว่าการธปท "ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ"


อยากให้ท่านทำหน้าที่ในกรอบของธปท 1. Monetary Policy by MPC และ

2. มีการกำกับ ดูแล ระบบ สถาบันการเงิน ให้มีประสิทธภาพโดยให้ประชาชน และ SME เข้าถึง แหล่งเงินทุน กู้ในดอกเบี้ยที่เหมาะสม กับ ปสภ.ทำให้ธนาคารพาณิชย์มี Optimal NIM ratio under competitive environment globally.


3. ดูแล Managed Float of exchange rates ให้ ไทย แข่งขันได้ โดย มี Current Account ที่ แสดงถึง external balance ที่ มี เสถียรภาพ ภายนอก ด้าน อัตราแลกเปลี่ยน บาท _$ (snake in the tunnel)


ขอให้ท่านพยายามปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยดูทั้งช่องว่างระหว่างดอกเบี้ย สรอ 5.5 % และ ไทย 2.5 % pa. ให้ยืดหยุ่นมากกว่านี้ ที่ดูเฉพาะเสถียรภาพภายนอก (capital flow อัตรา แลกเปลี่ยน…) ขอให้ดู เสถียรภาพภายใน ( savings investment gap and MRR) ด้วยครับ


4. หากท่านดำเนินนโยบายของธปทข้างต้นจะช่วยส่งเสริมการสร้างสมดุลในภาคเศรษฐกิจจริง ของ นโยบายการคลัง ร่วมกับการเงิน (fiscal and monetary policy mixed) ที่ส่งผลให้ ภาคเศรษฐกิจ จริง (real economy) มี Investment and Saving Balance ที่ สนับสนุน Growth with stability (moderate inflation low unemployment ) in medium to long term with optimal interest rate structure.


5. แก้หนี้ครัวเรือน และ ให้ SME เข้าถึงเงินทุน อาจนำเรื่องประกันความเสี่ยงของกระทรวงคลังมาร่วม


ท่านผู้ว่า ลืมอะไรไปไหมครับ?

"ท่านจะหมดเวลาแล้ว อย่าเสียเวลาดึงดันเรื่องความเป็นอิสระเลยครับ ประเทศรอท่านทำงานร่วมกับ นโยบายการคลัง เพื่อให้ทั้ง 2 ขา คือ ขาการเงิน และขาการคลังเดินไปด้วยกันแบบสมานฉันท์และราบรื่น เพราะผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดคนสุดท้ายที่กำลังพวกเรา คือ ประชาชน เอสเอ็มอีที่มีความต้องการ แต่ไม่อาจเข้าถึงแหล่งเงินกู้ ทำอย่างไรจะมีกลไกอะไร ที่จะช่วยปลดล็อคพันธนาการให้พวกเขาได้ ผู้มีหน้าที่ ต้องหันหน้ามาช่วยกัน"

ดร กิตติ ลิ่มสกุล

นักวิชาการอิสระ

2 พ.ค. 2567

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page