top of page

ตามไปดู 3 เทรนด์เทคโนโลยีด้านพลังงาน โดน ๆ ปี 2023

พลังงาน


AI เพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน (AI in Energy Efficiency)

ระบบการบริหารจัดการพลังงานมีความซับซ้อน และมีข้อมูลเป็นจำนวนมาก การนำ "ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)" มาช่วยในการบริหารจัดการ จะช่วยเสริม ประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดย AI จะเป็นส่วนสำคัญในระบบ โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ที่สามารถบริหารจัดการแหล่งพลังงานหมุนเวียน ต่าง ๆ และประมวลผลเพื่อส่งจ่ายไฟอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีการใช้ AI ในภาคธุรกิจหลากหลายด้าน ด้วยคุณสมบัติเรื่องความรวดเร็ว แม่นยำ การคำนวณ รวมไปถึงการคิดวิเคราะห์ การนำระบบ AI มาใช้กับการบริหาร จัดการพลังงาน จึงเป็นเทรนด์ที่น่าจับตา เพราะเป็นการยกระดับการใช้ พลังงานให้เป็นระบบมากขึ้น


เทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ท่ามกลางวิกฤตราคาพลังงานที่เกิดจากปัญหาความขัดแย้งทาภูมิรัฐศาสตร์ และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในปี 2022 ที่ผ่านมา แต่การผลิตพลังงาน หมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาแผงโซลาร์เซลล์มีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวโน้มต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มลดลงได้อีก ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ต้นทุนการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้ลดลงไปแล้วถึง 85% ซึ่งการพัฒนา ระบบการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ต้องใช้งานร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ยิ่งเพิ่มข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับพลังงานฟอสซิลยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับการ ปรับปรุงเทคโนโลยี และการผลิตแผงโซลาร์เซลล์แบบลอยน้ำ (Floating Solar Photovoltaics: FSPV) ทั้งในรูปแบบสแตนด์อโลน และโครงการไฮบริดที่มีการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ


เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) พลังงานหมุนเวียนอาจทำให้การผลิตไฟฟ้าไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากแสง จากดวงอาทิตย์ และลมไม่ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา ดังนั้น การมีระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) จึงเป็นสิ่งสําคัญ เพื่อให้สามารถนำ พลังงานที่กักเก็บไว้มาใช้ได้ในเวลาที่ต้องการ โดยสามารถกักเก็บไว้ใน แบตเตอรี่ หรือระบบการกักเก็บแบบสูบกลับ หรือระบบการกักเก็บด้วยเซลล์ เชื้อเพลิง เป็นต้น โดยเทคโนโลยีการจัดเก็บแบตเตอรี่ทั้งระยะสั้นและระยะ ยาวจะยังคงมีความสำคัญต่อไป ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีการผลิตระบบกักเก็บพลังงานในแบตเตอรี่ ได้พัฒนาเติบโตไปอย่างมากเพื่อสอดรับกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ที่กำลังมาแรง

ถึงแม้ว่าสถานการณ์ด้านพลังงานยังเผชิญกับความไม่แน่นอนในปีนี้ และปีต่อ ๆ ไป แต่จะเห็นได้ว่า รัฐบาลประเทศต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจ ในเรื่องความมั่นคงด้านพลังงาน และมีการประกาศใช้นโยบายต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อจัดการกับวิกฤตค่าครองชีพของประชาชน และทำให้พลังงานมีราคาถูกลง ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นตัวเร่งการพัฒนาประสิทธิภาพ ของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดให้มีการใช้งานเร็วขึ้น

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page